استاد محسن کاوه

استاد محسن کاوه استاد محسن کاوه تکنیک معرق چوب تحصیلات ایشان مدرک درجه یک هنری (دکترا) از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (و با تایید یه  از وزارت علوم و فرهنگستان هنر و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی … ادامه مطلب

استاد محسن کاوه معرق چوب موزه فروشگاه هفتا ایلی مارکت ilimarket
استاد پیمان سجادی

استاد پیمان سجادی استاد پیمان سجادی سفالگری با روش چرخکاری مجموعه آثار ایشان در موزه فروشگاه هفتا قابل بازدید می باشد.

استاد پیمان سجادی سفالگری با روش چرخکاری هفتا ایلی مارکت ilimarket hafta
استاد سید مصطفی میر فخرایی

استاد سید مصطفی میر فخرایی استاد سید مصطفی میر فخرایی ایشان در یک خانواده هنری بدنیا آمد.از دوران کودکی به هنر علاقه مند است ۴۱ سال در خلق آثار قلمزنی فعالیت می کند .  اولین آثار ایشان قلمزنی روی بشقاب … ادامه مطلب

مصطفی میر فخرایی قلمزنی موزه فروشگاه هفتا ایلی مارکت ilimarket hafta