تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket -a
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket -o
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket -3
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket -a
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket -o
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket -3
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana - نالینو - nalino -ایلی مارکت - ilimarket

تابه چدن دوطرفه مدل FontanaFontana


429,000 تومان

5 در انبار

محصولات چدن علاوه بر استحکام فوق العاده ،طعم خوبی به غذای شما میدهند.

این ظروف کمبود یون آهن در بدن را نیز جبران میکنند.

محصولات چدنی نالینو علاوه بر امکان پخت روی گاز به شما اجازه پخت روی زغال و یا درون فر را میدهند