هفتا

1 کالا

هفتا

هفتا “هنر فرهنگ تمدن ایران زمین”

موزه فروشگاه هفتا روایتی از میراث ایرانیان (هفتا ضیافتی از طعم و رنگ و بوی ایران)

Hafta

فروش انواع :

  •  صنایع دستی و هنرهای سنتی
  •  قالی
  •  سوغات ایران
  •  آثار نفیس هنرهای سنتی و تجسمی

ساخت و تولید  هنرمندان نامی ایران زمین

بزرگترین مجموعه آثار هنرهای تجسمی  و سنتی در این مجموعه واقع در برج میلاد

این مجموعه با سعی در  دیدن تجربه  و آشنایی خرید  و بهره گیری از آثار و نمودهای هنر ، فرهنگ و الگوی زندگی اقوام ایران

در یک مجموعه بصورت دستچیی از آثار هنرمندان نامی این مرزو بوم و با رعایت استانداردهای بین المللی فراهم آورد.

در این راستا با همراهی فرهیختگان و اساتید حوزه هنر و فرهنگ و همچنین فعالان اقتصادی مرتبط و اصحاب رسانه اهداف ذیل را دنبال و اقتداماتی را به انجام رسانیده است.

اهداف موزه فرشگاه :

  • معرفی تخصصی و توسعه بازار آثار فاخر و اصیل صنایع دستی، هنرهای سنتی و هنرهای تجسمی در داخل و خارج از کشور
  • ایجاد بستری برای حضور ، معرفی و تعامل تخصصی کسب و کارها و فعالان اقتصادی مرتبط در رسانه ها ، فضاهای مجازی و فیزیکی
  • گردآوری و عرضه برترین های سوغات ایران